Interfacce

FACILE COLLABORAZIONE ATTRAVERSO NUMEROSI PARTNER DI INTERFACCIA

SISTEMI DI PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE AZIENDALI

Abbiamo già creato interfacce per numerosi sistemi di gestione della merce.

advarics_q
ascend_q
bits_q
csb_q
ddd_q
famowa_q
hiw_q
ipos_q
jtl_q
kltrend_q
ls_infoman_q
prosoft_q
radfak_q
shopify_q
shopware_q
sr_q
tridata_q
velodata_q
veloport_q
wintersteiger_q
zeg_q

ORGANIZZARE LA PRESENTAZIONE